Technologieën, wat moeten we toch zonder! Zeker in de tijd waarin we veel thuis aan het werk zijn en contacten moeten onderhouden door middel van video conferenties en meetings. Deze technologieën hebben veel invloed op de manier waarop we werken. Het is dan ook belangrijk om te weten wat een digitale werkplek eigenlijk inhoudt en welke trends jij kunt toepassen vanuit je woonkamer of thuiskantoor. Wij vertellen je in welke mate je met de digitale werkplek aan de slag kunt gaan en welke applicaties relevant zijn!

De digitale werkplek anno 2020

Het is altijd goed om op de hoogte te blijven van de laatste trends, echter moeten deze trends wel duidelijkheid scheppen. Dit geldt ook voor de betekenis ‘Digitale werkplek’. Onderstaand hebben we een zo goed mogelijke uitleg opgesteld:Op een succesvolle manier digitale applicaties benutten binnen de dagelijkse werkzaamheden met de focus op de eindgebruiker. Er wordt gekeken naar bijdrage, organisatiedoelstellingen, ook het vergroten van de efficiency en tevredenheid van medewerkers zijn belangrijke stellingen die meegenomen worden. Dit wordt gedaan zodat er meetbare successen ontstaan en veranderingen waar nodig. Belangrijk is om de menselijke factoren centraal te houden en niet de technologie.

Digitale transformatie

Om kansen vanuit digitale transformatie te benutten moet er eerst gekeken worden naar medewerkers van een organisatie om vervolgens een goede ondersteuning aan consumenten te geven in termen zoals Customer Journey en Touch Points. Gebruiksvriendelijkheid en relevantie binnen de digitale transformatie brengen kansen mee mits deze optimaal worden benut.

Intra- en extranet (DPA)

Door de opkomst van Digital Experience Platforms smelten internet, intranet en extranet beter dan ooit samen. Er is tot nu toe niet genoeg verbinding tussen de drie factoren. Medewerkers zijn nog niet aangesloten op nieuwe digitale processen waar de klant wel gebruik van maakt, hier ontbreekt een deel aan ervaring in applicaties of tools.

Microsoft Teams

De opmars van Microsoft teams bevat vele malen meer mogelijkheden en factoren dan bijvoorbeeld SLACK. Het fors aantal gegroeide gebruikers was in 2019 al duidelijk zichtbaar en in 2020 zal dit naar voorspelling alleen meer gaan stijgen. Door de integratie met Outlook en andere ‘productivity tools’ binnen Microsoft komt dit allen samen tot een zeer krachtig geheel.

Robotic Process Automation (RPA)

De digitale werkplek is geen upgrade van een sociaal intranet. Organisaties kijken naar andere mogelijkheden binnen RPA. Tijdbesparend en efficiënt; het automatiseren van simpele handelingen zoals klantgegevens overtypen naar verschillende systemen. Door dit te automatiseren ontstaat er meer aandacht voor de kwaliteit en klant.

Digitale vaardigheden

Het vermogen om met verandering mee te gaan bepaalt de mate waarin de organisatie vooruit gaat. HR afdelingen bekommeren zich om de ontwikkeling van medewerkers. Als de gehele organisatie aanzienlijk minder vaardig is binnen ‘digitale dexterity’ is het belangrijk om hier aan te gaan werken en te zorgen dat elke medewerker bij blijft om gezamenlijk succes te behalen.

Betrokkenheid binnen allen doelgroepen

Grote groepen professionals zoals docenten, monteurs en verplegers. Iedereen maakt onderdeel uit van de digitale werkplek. Succes is afhankelijk van de grote maten in betrokken- en verbondenheid van deze workforce.

Neem deze trends op als jij jouw organisatie een level hoger wilt tillen. Hulp nodig met jouw digitale werkplek? Bel 040 303 58 58 of mail naar info@bureaujaxx.nl en wij helpen jou met het ontwikkelen van deze trends!

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *